Föreningen
Protokoll
Kontakt
Startsida
Området
Dansbanan
Väsjöstaden
Stadgar
Historik
Bilder
1942 invigdes en "transportabel" dansbana till föreningens kräftskiva, virket kostade 279:67.
Under åren byggs den ut, plintar gjuts med mera och 1955 bekostar föreningens ungdomssektion staketet (för att få tillstånd för alkoholutskänkning).
Under åren har här hållits midsommarfirande, kräftskivor, teateruppsättningar, loppisar och BIO-kvällar.
Det är också här vi håller våra årsmöten.

Medlemmar kan, för en mindre summa, hyra dansbanan.

Dansbanans framtid är mera osäker, den ligger delvis på mark som kommunen nyligen sålt samtidigt som den finns med i den av kommunen beslutade detaljplanen.
Vi har under åren haft möten med kommunens tjänstemän där vi diskuterat dess placering, utformning samt framtida ägandeform.
Den har legat där i så många år att vi rätt framgångsrikt kan hävda besittningsrätt.