Föreningen
Protokoll
Kontakt
Startsida
Området
Dansbanan
Väsjöstaden
Stadgar
Historik
Bilder
Här är en liten bakgrund till områdets tillkomst och utveckling
(Georg Hellgren har bidragit med denna historiebeskrivning)

Under slutet av 1920-talet fick svenskarna sin första lagstadgade semester, två veckor vanligtvis runt midsommar. Detta skapade efterfrågan på bostäder för rekreationsändamål.
Ungefär samtidigt byggdes landsvägen mellan Häggvik och Fresta.
Stanna gärna någon gång och titta på den minnessten som står nästan vid infarten till Södersätravägen.

Dessa två förutsättningar gjorde att ett område mellan sjöarna Väsjön och Fjäturen på omkring 100 tomter avstyckades för fritidsbebyggelse från Skälby Gård.
Av de första tomtägarna var påfallande många från Stockholms Spårvägars spårvägsstall i Solna/Sundbyberg,
Wäsjö tomtägarförening bildades 1935 och är initiativtagare till en antal gemensamma åtgärder.
Vägarna anlades, en gemensam vattentäkt grävdes (du kan fortfarande se den förfallna pumpen till höger ute på gärdet i början av Fjätursvägen), en badplats skapades vid Väsjön och inte minst fick vi vår kära dansbana tillverkad av flitiga medlemshänder.

Ett antal gemensamma aktiviteter tillkom inom området såsom midsommarfirandet och kräftfesten, teaterverksamheter på dansbanan och fotbollsmatcher varje midsommardag mellan Birka Idrottsförening och en blandning av yngre och äldre herrar från området.
Med början 1951 fick området elström, som gjorde att den gamla jordkällaren kunde överges till förmån för kylskåpet. Under 1960-70 talet levde vi i en stilla oas bortom vardagslivet "tråk och tvång" 20 minuter från Norrtull men ändå så avskiljt.
Under 1980-talet tillkom den särskilda s k "Södersätrastugan", som man kan se överallt inom området, där en snillrik arkitekt utnyttjade undantaget i det sedan 1950-talet rådande, för området gällande byggförordningen (dagligt kallad byggförbudet). Detta för att åstadkomma ett för området specialanpassat hus som gav ökade möjligheter till ett åretruntboende i Södersätra, eller som det numera står på officiella handlingar Södersättra men enligt författarens minnesbild så har namnet sitt ursprung från Sätraån som går mellan Rösjön och Fjäturen, därav senare Norrsätra, Mellansätra och Södersätra. Benämningen Södersätra står det även på kartor från 30-talet.