Föreningen
Protokoll
Kontakt
Startsida
Området
Dansbanan
Väsjöstaden
Stadgar
Historik
Bilder
Det finns väl ingenting som diskuteras mer än Väsjöstaden grannar emellan.
Vi i styrelsen vet nog inte mer än folk i allmänhet.
Den information vi får meddelar vi på hemsidan.

Kommunen uppdaterar sin hemsida då och då, och diverse aktionsgrupper emot gör likadant.
Enklast är nog om vi alla följer och delar information kring detta på vår blogg. Blogg.vasjon.se.

Vad driver vi i föreningen för frågor mot kommunen?
Vi har en tydlig linje gällande gatukostnaderna, vi anser att vi INTE ska betala för en väg som vi redan har betalt kommunen för att ta över en gång i tiden.
Vi för därutöver samtal om dansbanan och bryggan.
Utöver det har vi, tyvärr, enats om att vara oeniga.
Just nu verkar alla avvakta svar på överklagan.

För mer information gällande status på detaljplanen kan ni ringa Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt på 08-561 656 40.
Där kan ni begära ut handlingen samt överklaganden för Ärende P4500-12.